OVER ONS ALS INITIATIEFNEMER

De huisartsen in de regio Deventer werken samen in de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO). Ons doel: zorgen dat uw huisarts zorg kan leveren, zoals huisartsenzorg bedoeld is: dichtbij, persoonlijk en van goede kwaliteit.

Deze coöperatie ondersteunt en organiseert de huisartsenzorg in de regio. De avond-, nacht- en weekenddiensten vanuit de Spoedpost Huisartsenzorg zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook de zorg voor chronisch zieken, zoals diabetes- en COPD-patiënten, proberen we samen verder te verbeteren. Ook op het gebied van kwaliteit werken we samen.

We organiseren nascholingen voor huisartsen en hun praktijkpersoneel en we maken regiobrede samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders zoals het Deventer Ziekenhuis.
Tevens pakken we kwaliteitsverbeter-projecten, zoals praktijkaccreditering, samen op. De HCDO ondersteunt ook de GGZ in de huisartsenpraktijken. Bij alles wat we doen, hebben we één doel: de patiënt huisartsenzorg.

leveren, zoals huisartsenzorg bedoeld is: dichtbij, persoonlijk en van goede kwaliteit. Als patiënt kunt u met al uw klachten, problemen en vragen terecht bij een huisartsenpraktijk dichtbij u in de buurt. De huisarts of één van de praktijkmedewerkers levert u zorg van goede kwaliteit, afgestemd op uw persoon. Hierdoor is de continuïteit gegarandeerd, zowel voor wat betreft het tijdstip als ook in de samenwerking met andere zorgverleners.

Bezoekadres:
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Ga nooit op eigen initiatief naar de post, maar neem altijd eerst telefonisch contact op. Wordt u dan gezegd naar de post te komen, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Neem contact met ons op!